Nadační fond Arnošta z Pardubic

Nadační fond Arnošta z Pardubic

Nadační fond na podporu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Vítáme vás na stránkách nadačního fondu Arnošta z Pardubic!

Jeho posláním a účelem je PODPORA Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, zejména jejích vzdělávacích, výzkumných, informačních a propagačních činností, jakož i studentských aktivit.

O CO USILUJEME?
Rádi bychom vybudovali platformu – společenství studentů, absolventů a dalších lidí, kteří mají o naši fakultu zájem. Věříme, že si máme vzájemně co nabídnout, ať už jde o finance, informace, hmotné statky, zázemí či nápady. Společně bychom pak mohli postupně dospět k projektům užitečným celé společnosti i církvi.

Na navazování kontaktů pracujeme od roku 2015 prostřednictvím fakultního zpravodaje Doxa, jehož prostřednictvím informujeme o „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“ naší fakulty. O její minulosti, přítomnosti i budoucím směřování. V hlavní rubrice Focus se snažíme dotýkat nejrůznějších témat (liturgie, modlitba, pastorace, milosrdenství, zlo) z pohledu teologie i dějin křesťanského umění.

Každý z členů správní rady aktivně oslovuje ve svém okolí vhodné potenciální dárce.  Správní rada pracuje bez nároku na honorář. Seznam členů naleznete zde.

JAK MŮŽETE POMOCI VY?
Finance jsou prozatím naší primární potřebou. Rádi vám vystavíme potvrzení o finančním daru v jakékoli výši.

  • Číslo účtu fondu je 604 181 00 07/6000 PPF Banka, Praha 6.
  • Přispět lze také nákupem přes Givt – který Vás nestojí nic navíc! Jak na to, zjistíte zde.
  • Naše práce není myslitelná bez vaší modlitební podpory.
  • Pomocí nám také bude sdílení informací o našem fondu a zejména naší fakultě. Vítáme uchazeče o všechny námi nabízené obory, jejich přehled naleznete zde.

CO NYNÍ PODPORUJEME?
Momentálně je naší prioritou udržet vydávání zpravodaje DOXA. Na další dvě čísla pro příští rok potřebujeme asi 70.000 Kč. Tato částka pokrývá náklady na sazbu, grafickou úpravu, korektury, reprodukční práva, tisk, distribuci a případné poštovné. Tiskne se 2x 2000 kusů, jeden výtisk vyjde přibližně na 18 Kč, většina exemplářů je distribuována elektronicky. Členové redakční rady pracují jako dobrovolníci.

PROČ PRÁVĚ NAŠE FAKULTA?
Studium na teologické fakultě se vyznačuje širokým záběrem v oblasti humanitních věd od klasických jazyků přes vlastní teologii až po psychologii, pedagogiku, historii a dějiny umění. Fakulta poskytuje vzdělání vycházející z evropského křesťanského dědictví, bere vážně současnou společnost, její otázky, požadavky i bolesti a naděje. Chce přispívat k formování osob, jež se orientují v současné společnosti a jež jsou schopny vnášet křesťanský étos do nejrůznějších oblastí života.

Rozvoj fakulty je nemyslitelný bez finančního zajištění. K němu nestačí jen prostředky, které fakulta dostává od státu. Získává tedy další finance prostřednictvím grantů, z doplňkové činnosti a darů.

Za každý dar srdečně děkujeme.